Beata Dem

Beaty tymczasowe miejsce na Ziemii znajduje się : 16°58′E, 52°25′N. W labiryncie jej umysłu pląta się wiele niezapisanych myśli, które czasem odnajdują drogę ku wyjściu i stają się poezją. Impulsem do pisania dla niej są intensywne emocje, które balansują entuzjazm i apatię, pożądanie i rozczarowanie oraz nadzieję i rezygnację. Wynikiem obserwacji postępowania ludzi, plus olśniewaniem wszystkich zmysłów pięknem natury, jest afektywna reakcja nie tylko wyrażona słowami ale także wizualnie. Autorka oprócz własnej perspektywy wciela się w rolę męską. Skromna ilość publikacji stopniowo może się zmieniać, o ile chęć życia i podzielenia się zapiskami na to pozwolą.

soyjuanma86

I'm a writer born in Argentina, but currently living in Poland. I work as an English and French teacher, translator and copywriter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.